NAVIGATION PANEL
Loading...
     
Počítadlo prístupov
[CNW:Counter]
Počítadlo bolo spustené
1.X.2011.
free
     
Prihlásenie
Meno

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
     
Sviatosť krstu

 

Sviatosť krstu

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupom do života v Duchu Svätom (vitae spiritualis ianua) a bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a stávame sa účastnými na jej poslaní: "Krst je sviatosťou znovuzrodenia skrze vodu a slovo". (KKC 1213)

Krst, brána sviatostí, nevyhnutný na spásu, v skutočnej forme alebo aspoň v túžbe, ktorým sa ľudia oslobodzujú od hriechov, preporodzujú sa na Božie deti a nezmazateľným znakom pripodobnení Kristovi sa včleňujú do Cirkvi, sa platne udeľuje iba kúpeľom pravej vody s náležitou slovnou formou. (CIC 849)

Krst patrí medzi iniciačné sviatosti. Kto neprijal krst nemôže prijať ostatné sviatosti.

Prijímateľ - Krst môžu prijať dospelí alebo detí. Dieťa podľa CIC je ten, kto nie je zodpovedný za seba. Dospelý je ten, ktorý vyrástol z detstva a dosiahol používanie rozumu. Ak chce byť pokrstený dospelý, musí oň sám požiadať. V prípade detí, žiadam za dieťa krst jeho rodič.

Príprava - Je potrebné, aby sa slávenie krstu náležite pripravilo, a preto:

1. dospelý, ktorý má v úmysle prijať krst, má byť prijatý do katechumenátu a podľa možnosti rozličnými stupňami privádzaný k sviatostnému uvedeniu podľa poriadku uvádzania, prispôsobeného Konferenciou biskupov, a podľa osobitných noriem, ktoré ona vydala;

2. rodičia dieťaťa, ktoré má byť pokrstené, a takisto tí, ktorí prevezmú úlohu krstných rodičov, majú sa riadne poučiť o význame tejto sviatosti a o záväzkoch, ktoré s ňou súvisia; farár sa sám, alebo prostredníctvom iných má postarať, aby rodičia pastoračnými poučeniami, ba aj spoločnou modlitbou boli náležite pripravení, pričom zhromaždí na to viaceré rodiny, a kde je to možné, aj ich navštívi. (CIC 851)

Platnosť krstu:

1. aby rodičia, aspoň jeden z nich alebo kto ich zákonne zastupuje, súhlasili s krstom;

2. aby bola opodstatnená nádej, že dieťa bude vychovávané v katolíckom náboženstve; ak taká nádej úplne chýba, má sa krst podľa predpisov partikulárneho práva odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod.

Meno dieťaťa ? nedávať meno, ktoré je cudzie kresťanskému zmýšľaniu.

Čas vysluhovania:

? aby bol krst platný, môže to byť ktorýkoľvek deň

? odporúča sa nedeľa a hlavne na veľkonočnú vigíliu

Krstní rodičia - Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:

1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak nie sú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;

2. aby zavŕšil šestnásty rok života;

3. aby bol katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;

4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;

5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.

Ak chceme za krstného rodiča nekatolíka, takýto môže byť len spolu s katolíckym krstným rodičom. On je len svedok krstu. Nemôže byť krstným rodičom. Dospelý má po krste hneď prijať aj sviatosť birmovania a sviatosť Eucharistie.

Doklady, ktoré treba doniesť na faru: rodný list dieťaťa, svedectvá o krste krsných rodičov. Krst nahlásia rodičia.

 

     
Užitočné odkazy
     
Novinky
     
Udalosti
<< Máj 2018 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
     
Najčítanejšie novinky

Aktuálny prehľad sv. omší, oznamy a p...
1323739x

Pomôcka pre spytovanie svedomia (2)
19340x

Aktuálny prehľad sv. omší, oznamy a p...
18336x

Farské oznamy v týždni od 3.10. do 9....
12100x

Naša farnosť na Facebook-u
9482x

Pomôcka pre spytovanie svedomia
8605x

Farský ples
8296x
     
Prečítajte si tiež...
Obnova v Duchu Svätom

z kategórie: Spoločenstvá