MEDJUGORJE 2019- PREDBEŽNÝ PROGRAM
Pridal Kaplan dňa 03. január 2019

Medjugorje 2019

Program púte

16.8.2019 piatok- stretnutie pútnikov o 13:45 hod. autobusová stanica Svidník, 14:00 štart autobusu, tranzit cez krajiny EÚ, noc v autobuse.

17.8.2019 sobota- príchod do Chorvátska v ranných hodinách, Pútnické miesto Veprice, sv. zmierenia, sv. ruženec, sv. omša. Celodenný pobyt pri mori (MAKARSKA). Odchod do Medjugorja o 17:00 hod., Večera 19:00, Ubytovanie, Večerný program pri kostole adorácia 22:00-23:00 hod.

18.8.2019 nedeľa- raňajky 8:00, sv. omša slovenská, Fakultatívny výlet Vodopády Kravice alebo kúpalisko ENTO SELO. Odchod na výlet o 13:30 h. Večera 17:30 hod., Spoločne ruženec svetla v areáli kostola. Voľný program.

19.8.2019 pondelok- Výstup na PODBRDO 5:30 hod. modlitba sv. ruženca, Raňajky , odchod k moru (GRADAČ), večera 17:30, Sv. omša- Chorvátska 19:00 hod., Voľný program.

20.8.2019 utorok- raňajky 8:00, Majčino selo sv. omša o 12:00 obnova manželských sľubov, Komunita Cenacolo 13:30 hod., 15:00 hod. spoločne Korunka Božieho milosrdenstva, 17:00 večera. Po sv. omši o 20:30 spoločná Krížová cesta v areáli kostola.

21.8.2019 streda- Výstup na Križevac 3:30 hod., Raňajky, Sv. omša slovenská,  Svedectvo Patrika 14:00, Svedectvo Gorana 16:00, Večera  17:30, Večerný program pri kostole.

22.8.2019 štvrtok- Raňajky 7:00, odchod k moru (GRADAČ), 17:00 večera, 19:00 sv. omša Chorvátska, Adorácia pri kostole 20:00-21:00. Voľný program.

23.8.2019 piatok- Raňajky 7:00, nakladanie batožiny, Odchod z Medjugorja, Veprič- sv. omša, ruženec. Celodenný pobyt pri mori (MAKARSKA),  Odchod domov o 18:00 hod. Noc v autobuse.

24.8.2019 sobota- Príchod na Slovensko.

Zmena programu vyhradená.